top of page
Αναζήτηση

H ERGO.Academy συμμετείχε στο VIII Delphi Economic Forum


VIII Delphi Economic Forum

Στο πλαίσιο του 8ου Delphi Economic Forum, προσκληθήκαμε να συμμετάσχουμε σε πάνελ με τίτλο «Financial Literacy & Financial Inclusion» προκειμένου να μοιραστούμε την εμπειρία και το μέχρι στιγμής έργο μας στο συγκεκριμένο πεδίο. Από την πλευρά μας, στο πάνελ συμμετείχε η Μαρία Λυκίδου, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Προγραμμάτων & Επικοινωνίας της ERGO.Academy. Επίσης, συμμετείχαν ο κ. Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager Greece, Cyprus, Malta της Mastercard και ο κ. Μάρκος Βερέμης, Co-founder & Executive Chairman of the Board, Upstream; Partner, BigPi Venture Capital.


Ως ERGO.Academy, μοιραστήκαμε τα βασικά συμπεράσματα από 2 ερωτηματολόγια που τρέξαμε στα Λύκεια της Δ/νσης Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, ένα πριν το πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε και ένα μετά από αυτό. Σκοπός μας ήταν να συλλέξουμε τις απόψεις των καθηγητών σχετικά με το πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανάγκες σε επίπεδο χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού και μετά να μετρήσουμε τον βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων από το υλικό που πήραν στα χέρια τους.


Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικά: Οι καθηγητές αξιολόγησαν τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό ως πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη και την επιτυχημένη μετάβαση των μαθητών στην ενήλικη ζωή και έκριναν πως μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών καλύπτεται λιγότερο από το 50% αυτής της ανάγκης. Μετά την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες δήλωσαν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους από την πρωτοβουλία και την ποιότητα του περιεχομένου και έδωσαν έμφαση στην ανάγκη για περισσότερες τέτοιες δράσεις.


Από την πλευρά της Mastercard, ο κ. Πολύδωρος αναφέρθηκε στα σημαντικά ευρήματα της πρόσφατης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρεία, με συμμετοχή και της ERGO.Academy, η οποία ανέδειξε το έλλειμα που υπάρχει στη χώρα μας στο πεδίο των χρηματοοικονομικών γνώσεων, της στάσης και της συμπεριφοράς που επικρατεί απέναντι στα χρήματα και το επίπεδο του χρηματοοικονομικού στρες.


Επίσης, αναφερθήκαμε στα δύο νέα Εγχειρίδια που αναπτύξαμε και αφορούν στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, ένα για τους Εκπαιδευτικούς και ένα για γονείς των μαθητών. Τα εγχειρίδια αυτά πρόκειται να τα καταθέσουμε στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να λάβουμε την απαραίτητη έγκριση ώστε την επόμενη σχολική χρονιά να είναι διαθέσιμα για όλα τα Λύκεια της χώρας μας. Έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να είναι ελκυστικά για τους έφηβους και να απαιτούν την ενεργή συμμετοχή τόσο των ίδιων όσο και των γονέων και των καθηγητών τους. Το εγχειρίδιο των εκπαιδευτικών φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα εργαλείο στα χέρια των καθηγητών του Λυκείου που θα τους δώσει φρέσκο υλικό διδασκαλίας χρηματοοικονομικών γνώσεων, πρακτικές οδηγίες αλλά και έμπνευση στην προσπάθειά τους να προετοιμάσουν τους νέους για το επόμενο μεγάλο βήμα της ζωής τους που είναι η αυτονόμηση και το επιτυχημένο πέρασμα στην ενηλικίωση. Το εγχειρίδιο των γονέων στοχεύουμε να ευαισθητοποιήσει, συμβουλεύσει και καθοδηγήσει τους γονείς με παιδαγωγικές πρακτικές, οδηγίες και δράσεις που μπορούν να κάνουν με το παιδί τους. Με τα δύο αυτά εγχειρίδια επιδιώκουμε να πετύχουμε τον στόχο της ολιστικής προσέγγισης τόσο οριζόντια, δηλαδή μαθητής – γονέας – εκπαιδευτικός όσο και κάθετα δηλαδή ψυχολογικά, κοινωνικά και χρηματoοικονομικά.


Στην ERGO.Academy, όραμά μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται τα παιδιά και οι νέοι στη χώρα μας. Να ξεφύγουμε από τον παραδοσιακό τρόπο μάθησης προς έναν πιο διαδραστικό, που βασίζεται σε σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές μεθόδους, εκεί που η μάθηση συνδυάζεται με το βίωμα προκειμένου να γίνει ουσιαστική γνώση. Αξιοποιούμε μια ολιστική προσέγγιση για την ενδυνάμωση παιδιών και νέων δίνοντας βάρος όχι μόνο στην απόκτηση δεξιοτήτων, όπως οι χρηματοοικονομικές γνώσεις, αλλά και στην ενδυνάμωση ατομικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολιστική ευημερία του ατόμου. Σε αυτήν εστιάζουν ουσιαστικά όλες μας οι δράσεις και το πρωτότυπο περιεχόμενο που δημιουργούμε.


Έτσι λοιπόν, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς και, παράλληλα, ευαισθητοποιώντας τους γονείς στο πεδίο της χρηματοοικονομικής γνώσης και ευημερίας, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε τη βέλτιστη ανάπτυξη και ευημερία της οικογένειας, και κατ’ επέκταση της κοινωνίας μας. Με τον τρόπο αυτό, μεγιστοποιούμε τις πιθανότητες το παιδί κατά την ενηλικίωσή του να αποκτήσει τη ζωή που επιθυμεί, πραγματοποιώντας τα όνειρά του.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page