top of page
Holding Plant

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Στα πεδία της Οικονομίας και του Περιβάλλοντος, η ERGO.Academy με καινοτόμα Προγράμματα και δράσεις, υποστηρίζει τη διαδικασία ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης παιδιών και εφήβων, δίνοντας παράλληλα τα απαραίτητα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς να επιτελέσουν τον ρόλο τους. Υλοποιώντας Προγράμματα Οικονομικού Αλφαβητισμού, Διαχείρισης Πόρων και Κυκλικής Οικονομίας, παιδιά και νέοι καταφέρνουν να αποκτήσουν από νωρίς ατομική και κοινωνική ευθύνη, αποτελώντας έτσι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, σε μια κοινωνία που διεκδικεί την ευημερία και την αειφόρο ανάπτυξη.

Ενδεικτικά Προγράμματα:

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2019 – Αύγουστος 2021

Η ERGO.Academy σε συνεργασία με την Actionaid Hellas και την Aflatoun International και με τη χορηγία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εμπνεύστηκε, κατασκεύασε και υλοποιεί ένα διετές πρωτότυπο βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας που αφορά σε μαθητές/-τριες των τάξεων Δ’-ΣΤ’ δημοτικού καθώς και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, πλήθους σχολείων ανά την Ελλάδα.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι τα παιδιά να ενισχύσουν τις οικονομικές τους γνώσεις («Οικονομικός Αλφαβητισμός»), αναπτύσσοντας  δεξιότητες συνεργασίας, κριτικής σκέψης, συνδέοντας την έννοια της οικονομίας με την ορθή διαχείριση πόρων, ενώ αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους ως μέρος της λύσης των κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων, ως ενεργοί πολίτες.

Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος εκπαιδεύτηκαν απευθείας από τους εκπαιδευτές τους προγράμματος 547 δάσκαλοι και καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ έχουν πρόσβαση στο πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό πάνω από 2.000 εκπαιδευτικοί ανά την Ελλάδα. Μέσω αυτών άμεσα ωφελούμενοι είναι 8.250 μαθητές, ενώ μέσα από δράσεις προβολής και διάδοσης, οι ωφελούμενοι μαθητές αναμένεται να πλησιάσουν τους 42.000. Τέλος πάνω από 10.000 γονείς αναμένεται να ενημερωθούν άμεσα από την δράση για τα οφέλη και τις τεχνικές της κυκλικής οικονομίας.

Η ΓΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ

Διάρκεια: Μάρτιος 2018 – Μάιος 2018

Η ERGO.Academy δημιούργησε ένα βιωματικό διαδραστικό περιβαλλοντικό παραμύθι για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού μέσω της μεθόδου του εκπαιδευτικού δράματος το οποίο αφορά τόσο την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης όσο και την καθιέρωση της πεποίθησης ότι ο καθένας μας όσο μικρός και αν αισθάνεται μπορεί να αποτελέσει με τη στάση του ενεργό μέλος στη διατήρηση της αειφορίας. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε 45 παιδιά της Α’ και Β’ Δημοτικού πολυπολιτισμικού σχολείου της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια του διαδραστικού αυτού παραμυθιού τα παιδιά έλαβαν μέρος παίρνοντας ρόλους και ανά κομβικά διαστήματα καλέστηκαν ομαδικά ή κατά μόνας να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τη συνέχεια της ιστορίας καθορίζοντας τα ίδια ποιο επιθυμούν να είναι το μέλλον του πλανήτη Γη. Μέσω αυτής της διάδρασης είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να μάθουν για τα είδη των πόρων και τις εντατικές μορφές εκμετάλλευσης τους τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη μας, αλλά να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της δικής τους συμβολής ως νέα μέλη αυτής της κοινωνίας στη διατήρηση της αειφορίας. Κλήθηκαν μέσα από τους ρόλους τους να συνεργαστούν, να προβληματιστούν σχετικά με την παρούσα περιβαλλοντική κατάσταση του πλανήτη Γη, να επιχειρηματολογήσουν, να ανακαλύψουν και να προτείνουν λύσεις, να ανακαλύψουν την ηθική πίσω από τη διαχείριση πόρων και να νιώσουν ενεργά μέλη της λύσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Διάρκεια:  Οκτώβριος 2017 – Φεβρουάριος 2018

Η ERGO.Academy λαμβάνοντας υπόψη τους παγκόσμιους στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σχεδίασε και υλοποίησε πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας Αθήνας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, που είχε ως στόχο τα παιδιά να έρθουν αντιμέτωπα με το πρόβλημα των απορριμμάτων και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές του παραμέτρους καθώς και να αναγνωρίσουν ως λύση του προβλήματος το τρίπτυχο: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση.


Μέσα από διαδραστικές βιωματικές δραστηριότητες, 90 παιδιά γνώρισαν το πρόβλημα των απορριμμάτων και αντιλήφθηκαν πως η λύση είναι στο χέρι όλων μας. Επίσης, γνώρισαν τα υλικά που ανακυκλώνονται μέσα από βιωματικά παιχνίδια ανακάλυψης και διαχωρισμού. Με τη βοήθεια επιδαπέδιου παιχνιδιού και ερωτήσεων έμαθαν τους βασικούς κανόνες για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αναδεικνύοντας  την ιδέα της επαναχρησιμοποίησης «άχρηστων» υλικών μέσα από κατασκευή με ανακυκλώσιμα υλικά.

bottom of page